Pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje straipsnio dalyse kalbėjome apie manipuliuotojų dėvimas kaukes, apie tai, kaip nustatyti, kad žmogus, keliantis mums tiek neigiamų emocijų, yra manipuliuotojas, ir kokių pasekmių toks bendravimas gali sukelti. Ši dalis – paskutinioji. Ji – ilgiausia, bet, ko gero, ir aktualiausia. Tad  negaišinu – skaitom.

Atpažinti manipuliuotoją – tai pirmasis žingsnis atgaunant laisvę ir nepriklausomybę bene pusei manipuliuojamųjų. Sumažinus kaltės jausmą, tapus mažiau pažeidžiamam ir pakeitus įsitikinimus išsisprendžia ir kitos problemos. Šis procesas trunka nuo trijų mėnesių iki trejų metų – tai priklauso nuo to, koks emocinis ryšys mus sieja su manipuliuotoju.

Svarbu žinoti, kad apie 90 procentų žmonių yra pažeidžiami manipuliacijų ir tik likusieji 10 priklauso abejingųjų manipuliacijoms grupei. Pastarieji yra atsparūs kitų žmonių kritikai, kaltinimams, grasinimams, jiems nelabai rūpi, ką kiti apie juos mano ir labai dažnai nesuvokia skaudžių kitiems manipuliuotojo padarytos žalos padarinių, juos nuvertina.

Atpažinome. Koks antras žingsnis?

Kai įsivardijome, kad greta mūsų – manipuliuotojas, atitinkantis 14 ir daugiau pirmojoje straipsnio dalyje išvardintų ypatybių, galime imtis antrojo žingsnio – nustoti tikėti, kad manipuliuotojas pasikeis ir leisti prasidėti gedėjimo procesui. Psichologijoje šis etapas įvardinamas kaip laikotarpis, kai pamažu susitaikoma su išsiskyrimu ir praradimu. Svarbu įsisąmoninti, kad su manipuliuotoju nepavyks bendrauti ir sukurti tokio santykio, kokį galbūt naiviai tikėjotės sukurti. Kiek laiko jau mėginjuote tai padaryti, kiek pastangų į tai investavote? Kuo ilgiau šis procesas tęsėsi, tuo, galimas daiktas, daugiau patyrėte kančios. O jei tas žmogus – artimas giminaitis, gedulą išgyventi gali būti itin sunku. Dabar pat turite nustoti tikėti, kad manipuliuotojas pasikeis, nes taip nutinka itin retai. Kuo greičiau suprasite, kad kitas asmuo turi patologiją, tuo sparčiau „atgausite“ save – imsite savimi pasitikėti, tapsite abejingas manipuliuotojo žodžiams ir veiksmams.

Prasidėjus gedului, kuris truks mažiausiai kelis mėnesius, galite imtis ir kitų veiksmų – naudoti kontrmanipuliacijas.

Trečias žingsnis – išmokite kontrmanipuliuoti

Kontrmanipuliacijos tikslas – apsisaugoti nuo manipuliuotojo, kad šis prieš mus nustotų naudoti destabilizuojančius veiksmus ir galiausiai nuo mūsų atstotų. Abejingieji manipuliacijoms arba ilgą laiką praleidę su manipuliuotojais žmonės dažnai intuityviai naudoja tokius kontrmanipuliacijos būdus kaip miglos technika, kai pasitelkiami paviršutiniški ir neaiškūs bendravimo būdai, vengiama įsipareigoti. Kiekvieną sykį reikia prisitaikyti prie manipuliuotojo ir išradingai naudoti įvairius apsisaugojimo būdus – kartais humorą, kartais – ironiją, o kartais, nustūmus miglos techniką į šoną, pasitelkti griežtą, tiesų kalbėjimą. Dažnai vienoks ar kitoks bendravimo su žmonėmis būdas mums nėra natūraliai būdingas, todėl kontrmanipuliacija gali iš mūsų pareikalauti nemažai psichinių jėgų. Būkime tam pasiruošę.

Užduotis tokia – kiekvieną sykį, kai manipuliuotojas mėgins sukurti nemalonią situaciją, pasitelkę visą savo koncentraciją ir atkaklumą privalote atsilaikytitiek laiko, kiek reikės. Kai mėginsite tai daryti, būkite pasiruošęs, kad manipuliuotojas greičiausiai jus kaltins abejingumu, beširdiškumu, nehumaniškumu. Kitaip tariant, manipuliuotojas mėgins priversti jus gintis, o tikslas – išlikti abejingu. Svarbu į bet kokius kaltinimus, net jei širdyje vis dar dvejojate, kad galbūt manipuliuotojas yra teisus (!), turite reaguoti abejingai. Tarkime, jei manipuliuotojas jums sako: „tu mane žudai“, galite atsakyti: „jeigu nori, gali tuo tikėti“. Žodžiai, kurias atsakysite į jums mestą kaltinimą, labai svarbūs, nes parodo jūsų būseną. Vidinis jausmas, kai esate kažkuo kaltinami, gali versti jus atsakyti agresyviai, bet tai neduos arba beveik neduos jokio rezultato, o tik rodys, kad jums trūksta pasitikėjimo savimi.

Taigi, nors iš pradžių gintis žodžiais gali būti labai nepatogu – užplūs karštis, bus sunku kvėpuoti, stipriau ir greičiau plaks širdis – nepasiduokite emocijoms. Tokiems pokalbiams reikia pasiruošti iš anksto.  Jei išmoksite bent keletą frazių mintinai, atsidūrę jums nepalankioje situacijoje galėsite jas „išsitraukti iš kišenės“ ir jūsų atkirtis skambės vis tvirčiau. Svarbu atsakyti pakankamai greitai, kad tarp jums mesto kaltinimo ir jūsų atsakymo neliktų vietos dvejonei, kad kaltinimas gali būti teisingas, ar duotų ženklą manipuliuotojui, kad kažkaip jus paveikė.

Prisiminkite, kad jūsų pastangų rezultatai gali pasimatyti tik po kelių mėnesių ir nepraraskite atkaklumo, net jei, tarkime, nebegausite naudos, kurią anksčiau gaudavote iš manipuliuotojo – galvokite tik apie naudą, kurią gausite, užuot baiminęsi, kad kažką prarasite.

Kontrmanipuliacijos principai

Principai, kurių reikia laikytis kontrmanipuliuojant, yra labai tikslūs ir nuo tikslaus jų laikymosi priklauso rezultatai. Pasikartosiu, jūs turite elgtis taip lyg būtumėte abejingas manipuliacijoms.

 • Kalbėkite trumpomis frazėmis.
 • Kalbėkite nekonkrečiai.
 • Vartokite įprastas frazes, paraleles ir moralinius principus.
 • Vartokite žodį „žmonės“ (apibendrinimai).
 • Jeigu tik aplinkybės leidžia, pasitelkite humorą.
 • Šypsokitės, ypač frazės pabaigoje, jei kontekstas tai leidžia.
 • Šaipykitės pats iš savęs (pasitelkite humorą kalbėdamas apie save).
 • Būkite mandagus.
 • Nesileiskite į kalbas, jeigu jos nieko neduoda arba krypsta į nuvertinimą.
 • Venkite agresyvumo.
 • Naudokite ironiją tik tuomet, kai norite būti suprastas ir kai žinote tai, ką sakote.
 • Nesiteisinkite.

Frazės kontrmanipuliacijai

Norėdami atsikirsti manipuliuotojui, galite pasitelkti daugybę frazių. Aš išrinkau tas, kurios man pasirodė artimiausios ir kurias aš pakankamai natūraliai pati galėčiau vartoti ar jau vartoju. Iš jų galite išsirinkti tas, kurios priimtinos jums. Vėliau pateiksiu sąrašą universalių frazių, kurias derėtų išmokti mintinai.

Taigi mano išsirinktosios:

 • Tai viena iš galimų nuomonių.
 • Tai jūsų interpretacija.
 • Jeigu taip sakote!
 • Galimas daiktas.
 • Iš tiesų?
 • Būna ir taip.
 • Neturiu aiškiaregystės dovanos.
 • Turėjau iš ko paveldėti.
 • Ne kiekvieną kartą gali pasisekti!
 • Skonio reikalas.
 • Man taip patinka, tai ir yra svarbiausia, tiesa?
 • Bet man gerai ir taip.
 • Iš tiesų jums tai netiktų.
 • Tikrai taip! Aš nesielgiu kaip visi!
 • Tai ir yra mano žavesio dalis.
 • Draugams/sutuoktiniui/vaikams patinku tokia, kokia esu.
 • Tobulų žmonių nėra, tiesa?
 • Visi mes kartais klystame, ar ne?
 • Pagyvensim – pamatysim.
 • Kiekvienam sava patirtis.
 • Mano sąžinė rami.
 • Tikrai, net nepagalvojau apie tai.
 • Ačiū, kad pasakėte.
 • Ačiū, kad leidžiate rinktis.
 • Malonu, kad jaudinatės dėl manęs.
 • Malonu, kad leidžiate.
 • Net neabejoju.
 • Mhm, mhm…
 • Tikrai taip!
 • Gaila.
 • Taip manote?
 • Man toks jausmas, kad liejate žibalą į ugnį.
 • O jums dėl to kyla kokių nors problemų? (Užuot sakius: „Tai ne jūsų reikalas“).
 • Kodėl?
 • O jūs?
 • O jūs ką apie tai manote?
 • Kodėl manęs to klausiate?
 • Man tai patinka.
 • Kas jums tai sakė?
 • Ką norite tuo pasakyti?
 • Ar galite patikslinti savo mintis?

Palieku erdvės pamąstyti, kokias frazes galėtumėte vartoti jūs norėdami apsisaugoti situacijose, kuriose jumis mėginama manipuliuoti ar išsakomos pastabos. Kokią frazę pasirinksite, priklausys nuo situacijos ir jūsų išradingumo. Svarbu nepasimesti. Tam, kad bet kokioje situacijoje jaustumėtės tvirčiau, patariu mintinai išmokti šias daugeliui situacijų tinkančių 10 frazių:

 • Tai yra jūsų nuomonė.
 • Galima ir taip manyti.
 • Turite teisę ir taip galvoti.
 • Galimas daiktas.
 • Galiu ir taip pasielgti.
 • Skonio reikalas.
 • Dėl manęs nesijaudinkite.
 • Mano sąžinė rami.
 • Net neabejoju.
 • Ką norite tuo pasakyti?

O dabar, pirmyn į trasą! Jeigu įsidėmėjote bent keliasdešimt frazių, kurias galėtumėte vartoti, pamėginkite parepetuoti, ką atsakytumėte vienu ar kitu atveju. Su partneriu treniruotis lengviau ir įdomiau. Jis nuolat gali sugalvoti, kaip toliau jumis manipuliuoti, nors galbūt jau iš karto pavartojote teisingą frazę, nes realiame gyvenime manipuliuotojai būtent taip ir elgiasi – nepaliaujamai mėgina jus išmušti iš vėžių, kol galiausiai liaujasi arba išeina iš patalpos. Be to, treniruodamiesi su partneriu, galite iš jo gauti grįžtamąjį ryšį, kurioje vietoje jis pasijuto bejėgis, nors galbūt jūs to ir nepastebėjote. Dar patarčiau pastebėti, kaip elgiasi, reaguoja ir ką sako savimi pasitikintys žmonės, kai su jais į kontaktą mėgina eiti manipuliuotojas. Tarkime, aš turiu vieną draugę, kuri tiesiog natūraliai vartoja praktiškai visas aukščiau minėtas „must learn“ (privalomas išmokti) frazes. Galiu tvirtai teigti, kad tokio žmogaus į šoną nepastumsi!

Būkite mažiau emocionalūs ir labiau racionalūs

Kokie žmonės dažniausiai tampa manipuliuotojų aukomis? O gi tie, kurie nepriima savęs tokių, kokie yra. Tokiems žmonėms dažnai trūksta pasitikėjimo savimi, iš to gimsta, kad jiems labai svarbu, ką apie juos galvoja kiti, todėl jie yra pasiryžę aukoti savo norus ir poreikius vardan kitų.

Pasitikintis savimi žmogus paprastai geba aiškiai ir tiesiai išsakyti savo poreikius, jei reikia, mokėti atsisakyti ir parodyti savo jausmus nesumenkindamas ir nenuvertindamas kito. Atkreipkite dėmesį, ar gebate taip elgtis. Jei ne, ugdykite, stiprinkite šias savybes.

Dažnai manome, kad neigiamas mūsų emocijas išprovokuoja kokie nors įvykiai ar kitų žmonių elgesys, bet tiesa ta, kad tokios emocijos, kaip, tarkime, pyktis, baimė ar liūdesys, priklauso nuo to, kaip mes interpretuojame išorinius įvykius ar kitų žmonių elgesį. Iš to galime daryti išvadą, kad mūsų pačių mintys mums padiktuoja, kaip jausimės vienoje ar kitoje situacijoje. Mokslas jau įrodė, kad smegenys neskiria realybės nuo įsivaizduojamų dalykų – mūsų mintys neabejotinai turi poveikį mūsų emocijoms, mūsų fiziologijai ir mūsų elgesiui. Tam, kad galvoje kuo mažiau suktųsi automatinės mintys, galvokite, ką galvojate ir jei mintimis imate paišyti blogiausius scenarijus ir katastrofizuoti situaciją, tai pastebėję tuoj pat liaukitės! Užuot leidę mintyse vyrauti chaosui, racionaliai priimkite sprendimą keisti negatyvias, destruktyvias mintis į teigiamas, kuriančias, įsivertinkite, kiek tai, ką galvojate iš tikrųjų yra objektyvi tiesa.

Manipuliuotojai naudoja visuomenės priimtus ir mūsų pačių įsitikinimus, pavyzdžiui:

 • Reikia viską žinoti.
 • Negalima suklysti.
 • Jeigu aš duodu, būtinai ir man turi duoti.
 • Jeigu įsipareigoji, būtinai turi laikytis žodžio.
 • Negalima būti nedėkingam.
 • Kad ir koks būtų tavo artimųjų prašymas, visuomet turi patenkinti jų poreikius.

Kai kurios iš šių nuostatų, esu tikra, yra būdingos ir jums. Jos iš esmės yra klaidingos, bet manipuliuotojas pats gali tikėti, kad jos yra tikrų tikriausia tiesa ir naudotis tuo, kad jomis tikite jūs. Svarbus momentas – šias tiesas manipuliuotojas sau taiko tik tada, kai jam tai yra patogu, o jums – visada. Juk dažnai matome, kad manipuliuotojas kalba vienaip, o elgiasi kitaip. Prisiminkite, kad didžiausia jūsų baimė yra ta, kad manipuliuotojas jus vertins neigiamai, o kadangi jis nepripažįsta vidurio, o paišo viską juoda ir balta spalvomis, jei tik pajunta bent menkutį jūsų nepasitikėjimą savimi, gali kategoriškai pasakyti ką nors panašaus: „Neturi darbo, todėl gali atvažiuoti padėti man darže“. Jūs net nedrįstate atsisakyti, nes jus gąsdina mintis būti „blogam“.

Mokėkite atsisakyti

Pasitikintis savimi žmogus geba išdrįsti atsisakyti daryti tai, ko nenori daryti ir sako „taip“ tik tada, kai tas „taip“ yra nuoširdus. Jei prarandame laisvą valią rinktis ir sakome „taip“, nors vidinis balsas sako „ne“, mumyse kyla konfliktas. Pamąstykite, kas jums trukdo atsisakyti? Gal baimė netekti meilės, būti prastai įvertintam? Baimė yra emocija, kurią sukelia galima rizika, tad užduokite klausimą, kiek ta rizika reali, o net jei reali, ar tikrai padariniai yra tokie katastrofiški, kokius įsivaizduojame?

Yra 3 atvejai, kada atsisakymas būtinas:

 1. Negalite visiškai patenkinti kito prašymo.
 2. Norite nutraukti situaciją, kuri jūsų nebetenkina (o gal ji jūsų niekada netenkino?)
 3. Prašymas jums visiškai netinka.

Išmokę diplomatiškai atsisakyti, pasidovanosite sau neįkainojamą laisvės jausmą.

Atsisakyti galima iš dalies, pradedant atsisakymą nuo žodžio „sutinku“, bet įtraukiant ir sąlygas, kurioms esant galėsite išpildyti prašymą. Pavyzdžiui: „Sutinku tau paskolinti savo dviratį, jei grąžinsi jį man iki trečios valandos“.

Kitas atsisakymo būdas yra konstruktyvi kritika. Čia naudokite formulę: „Suprantu, kad…, bet kai tu.. (tai darai), man tai… (daro tai), ir aš manau, kad mes galėtume…“ Konstruktyvi kritika yra vienu metu ir prašymas (pakeisti sistemą ar elgesį), ir atsisakymas (kad situacija tęstųsi kaip iki šiol).

Visiško atisakymo būdas tinkamas tuomet, kai visiškai negalite padaryti paslaugos arba dėl asmeninių priežasčių nenorite tokios paslaugos daryti. Tokiais atvejais parodykite prašančiajam, kad suprantate jo problemą, paaiškinkite, kodėl atsisakote, ir nedelsdami (tame pačiame sakinyje) pasiūlykite būdą, kaip šis savo problemą galėtų išsispręsti be jūsų pagalbos.

Vienas metodų, kaip galime atsisakyti tenkinti prašymą, kai susiduriame su įkyruoliu, yra užstrigusios plokštelės metodas. Jo esmė – nuolatinis atsisakymo kartojimas. Tai daryti derėtų nekeliant balso, be agresijos, nesiteisinant ir tiek kartų, kiek reikės.

Ką dar galime daryti?

Aptarėme, kad turime pradėti idealių santykių gedulą ir pradėti naudoti kitas priemones, elgtis kitaip arba netgi priešingai, negu buvome įpratę. Kokius dar galime taikyti būdus, kad galėtume apsisaugoti nuo manipuliuotojų?

Vienas iš būdų įvesti pokyčius yra kuo skubiau nutraukti bet kokį tarp savęs ir manipuliuotojo nusistovėjusį paklusnumą. Pavyzdžiui, jei esate pratę kiekvienais metais su šeima važiuoti pas tėvus švęsti Šv. Kalėdų, nuspręskite šiais metais jas švęsti namie arba tuo metu išvykti atostogauti į užsienį. Jei šioje vietoje kyla didelis pasipriešinimas, galite šią žinią pranešti paskutinę minutę. Kai kuriuos pokyčius verta įgyvendinti pamažu, tarkime, vis rečiau atsiliepti į nuolat jūsų dėmesio reikalaujančio žmogaus skambučius arba jam perskambinti dusyk rečiau, nei tai darydavote iki šiol.

Ar pastebėjote, kad manipuliuotojui būdinga netikėtai tėkšti jums į veidą jūsų pačių jam papasakotus faktus? Kuo daugiau pasakojate jam apie savo asmeninį gyvenimą, nesėkmes ir planus, tuo plačiau atveriate jam duris elgtis su viskuo, ką sužinojo, kaip tik pageidauja. Tarkime, jei papasakojote, kad jūsų vaikams nesiseka mokslai, galite būti apkaltintas tuo, kad esate „blogas tėtis“ ar „bloga mama“. Kaip tuomet elgtis? Paprasčiausiai nebepasakokite savo gyvenimo detalių. Net jei paprastai taip nedarytumėte, bendraudami su manipuliuotoju sakykite ne visą informaciją arba meluokite! Pabrėžiu, taip elgtis rekomenduoju tik su manipuliuotojais.

Manipuliuotojas labai dažnai aiškiai nesuformuluoja prašymo ir nepasako, ko iš jūsų nori. Kaip elgtis šiuo atveju? Tiesiog neatsakykite į neaiškiai suformuluotus klausimus. Tarkime, jums paskambina manipuliuotojas ir klausia, ką ketinate veikti savaitgalį. Jūs numanote, kur link manipuliuotojas krypsta, bet prašykite jo patikslinti, kodėl jis to klausia. Nereaguokite ir į ant jūsų darbo stalo paliktus dokumentus su darbais, kuriuos atlikti turėtumėte ne jūs. Jei įmanoma, tiesiog apsimeskite, kad jų nepastebėjote.

Viską užsirašinėkite! Tai ypač galioja darbe, kai su manipuliuotoju ar jam dalyvaujant tariamasi dėl kokių nors darbinių dalykų. Galite pasiteisinti, kad viską užsirašinėdamas ir gaudamas kitų patvirtinimą dėl to, kas išdėstyta raštu, galėsite būti tikras, kad informaciją supratote teisingai ir viską prisiminsite. Būna, kad manipuliuotojai dažnai keičia sprendimus, įsakymus, netgi klastoja dokumentus ar „suorganizuoja“ jiems trukdantiems žmonėms kokių nors kitokių staigmenų, kaip antai piniginės premijos neskyrimas. Jei esate rimtai puolami, galite apie tai pasisakyti viršininkui ar netgi viršininko viršininkui, jeigu manipuliuotojas yra jūsų vadovas. Būna, kad aukščiausioje grandyje esantys žmonės nė nenutuokia, kas vyksta žemesnėse grandyse. Apmaudu, bet būna ir atvejų, kai aukščiausias pareigas užimantys asmenys ir patys yra manipuliuotojai.

Manipuliuotojas dažnai ieško tarpininkų. Jei tarpininku manipuliuotojas nusprendžia pasirinkti jus, diplomatiškai jam atsakykite, kad būtų daug taktiškiau, paprasčiau arba geriau, jei jis pats perduotų tai, ką nori perduoti konkrečiam žmogui. Tarkime, situacijoje, kai esate prašomas ką nors perduoti kitam žmogui, užuot ką nors grubiai atrėžęs, galite pasakyti: „Kai tik jį pamatysiu, perduosiu, kad nori su juo pasikalbėti“. Trumpai tariant, atsisakykite būti tarpininku.

Jei ne tik jūs, bet ir daugiau žmonių žino apie manipuliuotoją, jūs galite susivienyti ir padėti vienas kitam bendradarbiaudami, dalindamiesi informacija bei palaikydami vienas kitą. To ypač reikia patiems pažeidžiamiausiems nukentėjusiųjų ar vis dar kenčiančiųjų nuo manipuliuotojo veiksmų jūsų grupės nariams.

Jei manipuliuotojas jums žeria komplimentus ar kitaip bando įtikti, nereaguokite į pataikavimą, verčiau subtiliai priimkite komplimentus, nereikšdami didelių emocijų. Tikslas – išvengti apgaulės ir neįsitraukti į situaciją, kurioje galite būti išnaudojamas. Manipuliuotojo elgesys su jumis gali akimirksniu pasikeisti, jei iš pradžių sutiksite bendradarbiauti, o vėliau jam pasirodysite nebenaudingas. Prisiminkite tai!

Pabaigai

Kai kuriuos iš straipsnyje minėtų metodų pati pritaikiau dar iki perskaitydama šią knygą, tiesiog taip, intuityviai, bet perskaičiusi šią knygą pasitvirtinau, kad elgiausi teisingai ir supratau, kodėl man norėjosi taip elgtis, ir kad su manimi viskas yra gerai. Galėtų būti liūdna, kad tik dabar sugebėjau įsivardinti tam tikrus dalykus, bet aš labiau džiaugiuosi nei liūdžiu – kaip gerai, kad apskritai susivokiau, kas vyksta!

Baigdama noriu pabrėžti, kad manipuliuotojų aplink mus nėra tiek jau daug, kaip galėtume įsivaizduoti. Statistiškai per gyvenimą kiekvienas žmogus sutinka po vieną ar du, na, gal tris manipuliuotojus. Gali būti, kad su jais susiduriate tik labai trumpam – tada jums pasisekė. O gali būti, kad jums su jais teko praleisti ne vieną dešimtmetį ir tik dabar susivokėte, iš kokio molio nudrėbtas šalia esantis žmogus (kokia laimė!). Pasikartosiu – tikimybė, kad manipuliuotojas pasikeis be specialisto pagalbos, praktiškai nereali, tad turime pasikeisti patys. Tiksliau, sąmoningai nesukeldami karo, išmokti kuo labiau apsisaugoti patys ir pasirūpinti tais, kurie patys negali savęs apginti.

Šio straipsnio pagrindas – Isabelle Nazare – Aga knyga „Manipuliuotojai tarp mūsų“. Taip pat jį rengdama rėmiausi savo koučingo klientų bei asmenine patirtimi.

Apie naujus straipsnius sužinok pirmas!

Užsisakyk adamonyte.lt naujienlaiškį ir gauk mano knygą „5 būdai koučinti save“! Taip pat – naujienas apie mano parengtus straipsnius bei specialius pasiūlymus.

* Užsisakydamas(-a) sutinki gauti informaciją

Jūs sėkmingai užsisakėte naujienlaiškį!